Decoració
Anar al Mapa Web
tornar al menú
Agenda Internacionalització Agenda Cambra de Comerç de Terrassa Agenda d'activitats Agenda Internacionalització
Cambra de Comerç de Terrassa
Carregant contingut, espereu si us plau...
Amunt
Avall
COM ATRAURE VISITES A UN LLOC WEB: ESTRATÈGIES BÀSIQUES PER ATRAURE CLIENTS VIA INTERNET
Capacitar als participants per aconseguir portar trànsit al seu lloc web, fent un recorregut per les principals tècniques del Màrqueting digital per portar visites a un lloc Web.
Data :
Dijous, 25 - gener - 2018
més informació informació
 
TALLER SOBRE EL NOU MARC LEGAL I L'ADEQUACIÓ DE LES EMPRESES AL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)
Aquest taller per objectiu treballar aquelles novetats que el RGPD introdueix per a les entitats i a les quals cal adaptar-se abans del 25 de maig de 2018.
Data :
Dimarts, 30 - gener - 2018
més informació informació
 
TALLER SOBRE EL NOU MARC LEGAL I L'ADEQUACIÓ DE LES EMPRESES AL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)
Aquest taller per objectiu treballar aquelles novetats que el RGPD introdueix per a les entitats i a les quals cal adaptar-se abans del 25 de maig de 2018.
Data :
Dimarts, 30 - gener - 2018
més informació informació
 
SESSIÓ DIVULGATIVA: LES PRINCIPALS NOVETATS INTRODUÏDES PEL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)
Informar sobre el nou marc legal i l'adequació de les empreses a la nova normativa.
Data :
Dimarts, 30 - gener - 2018
més informació informació
 
SESSIÓ DIVULGATIVA: LES PRINCIPALS NOVETATS INTRODUÏDES PEL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)
Informar sobre el nou marc legal i l'adequació de les empreses a la nova normativa.
Data :
Dimarts, 30 - gener - 2018
més informació informació
 
FISCALITAT INTERNACIONAL: TENDÈNCIES ACTUALS I PROBLEMES PRÀCTICS. OPERACIONS VINCULADES
Conèixer les tendències actuals en matèria de fiscalitat internacional.
Data :
Dijous, 1 - febrer - 2018
més informació informació
 
FISCALITAT INTERNACIONAL: TENDÈNCIES ACTUALS I PROBLEMES PRÀCTICS. OPERACIONS VINCULADES
Conèixer les tendències actuals en matèria de fiscalitat internacional.
Data :
Dijous, 1 - febrer - 2018
més informació informació
 
GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL COMERÇ INTERNACIONAL
Introduir els assistents a la pràctica del comerç exterior, de manera que en acabar el curs disposin dels coneixements i la pràctica necessària que els permeti desenvolupar els treballs administratius bàsics que requereix tota activitat exportadora i [...]
Data :
Del Dimarts, 6 - febrer - 2018 al Dijous, 8 - març - 2018
més informació informació
 
CONSELLER DE SEGURETAT EN TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES - ADR. Curs de preparació a l'examen oficial de la Generalitat
• Actualment la Indústria genera una sèrie de productes en què és tan fonamental la seva qualitat com la seva incidència en el Medi Ambient (impacte ambiental). El control d'aquests paràmetres fa que la qualitat de vida millori i es tingui més cura [...]
Data :
Del Dimarts, 6 - febrer - 2018 al Dimarts, 3 - abril - 2018
més informació informació
 
FULL DE CÀLCUL EXCEL. NIVELL INTERMEDI
Elaborar documents que realitzin càlculs amb fidelitat, modificar-ne l'aspecte i representar-los gràficament.
Data :
Del Dilluns, 12 - febrer - 2018 al Dilluns, 5 - març - 2018
més informació informació
 
PRIMERS MESOS DEL SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D'INFORMACIÓ (SII): ASPECTES PRÀCTICS I SOLUCIONS
Després de l'experiència dels primers mesos del Sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII), es fa necessari repassar i entendre conceptes clau del Sistema i compartir solucions pràctiques davant les dificultats sorgides en diferents secto [...]
Data :
Dijous, 15 - febrer - 2018
més informació informació
 
GESTIÓ INTEGRAL DE MAGATZEMS I INVENTARIS
La globalització i l'entorn econòmic actual han transformat el sector de la logística convertint-lo en un dels pilars clau de la cadena de valor de les organitzacions, obligant a les empreses a necessitar professionals que siguin capaços d'oferir als [...]
Data :
Del Dilluns, 19 - febrer - 2018 al Dimecres, 14 - març - 2018
més informació informació
 
EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)
El Reglament General de Protecció de Dades regula la figura del Delegat de Protecció de Dades com a figura de les empreses que, sent obligatòria en determinats casos, s'ha d'encarregar de supervisar el compliment de la normativa de protecció de dades [...]
Data :
Dimarts, 20 - febrer - 2018
més informació informació
 
EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)
El Reglament General de Protecció de Dades regula la figura del Delegat de Protecció de Dades com a figura de les empreses que, sent obligatòria en determinats casos, s'ha d'encarregar de supervisar el compliment de la normativa de protecció de dades [...]
Data :
Dimarts, 20 - febrer - 2018
més informació informació
 
SESSIÓ PRÀCTICA SOBRE L'OPERADOR ECONÒMIC AUTORITZAT (OEA)
Ser OEA-Operador Econòmic Autoritzat facilita poder operar als principals mercats mundials. La consolidació d'aquesta figura queda patent en el tractament que el Codi Duaner de la Unió fa d'aquesta figura com a marca d'excel•lència i garantia interna [...]
Data :
Dimecres, 21 - febrer - 2018
més informació informació
 
TRIBUTACIÓ DE LES DIFERENTS RENDES DE TREBALL
Conèixer els sistemes de tributació per rendes de treball, el concepte, tipologia i supòsits particulars.
Data :
Dijous, 1 - març - 2018
més informació informació
 
TALLER PRÀCTIC DE MINDFULNESS. PROGRAMA DE REDUCCIÓ DE L'ESTRÉS
- Que els assistents aprenguin a utilitzar una eina per a gestionar les emocions, reaccions, actituds i pensaments amb la finalitat de superar amb èxit situacions de la vida quotidiana.

- Que els assistents aprenguin a realitzar exercicis d' [...]
Data :
Dimarts, 13 - març - 2018
més informació informació
 
INTRASTAT I MODEL 349. DECLARACIONS INFORMATIVES AL COMERÇ INTERNACIONAL
Identificar les principals característiques i operativa de les dues declaracions informatives obligatòries al comerç internacional (Intrastat i Model 349).
Data :
Dimecres, 14 - març - 2018
més informació informació
 
LA MARCA MADE IN, LA PUC POSAR A LES MEVES MERCADERIES? QUIN ORIGEN TINC?
Conèixer les normes des del punt de vista duaner per determinar l'origen de les mercaderies i saber les implicacions que té l'assignació del país d'origen en la importació. L'origen ens permetrà conèixer l'aplicació dels drets duaners i gravàmens a l [...]
Data :
Dimarts, 20 - març - 2018
més informació informació
 
TALLER D'INICIACIÓ A L'EXPORTACIÓ
L'objectiu del curs és situar a l'alumne enfront de l'entorn internacional per a conèixer quins han de ser els primers passos per a començar a exportar.
Saber per on començar, com prioritzar mercats, com adequar els recursos interns de l'empresa [...]
Data :
Dimecres, 21 - març - 2018
més informació informació
 
SIF. SERVEI D'INSPECCIÓ FRONTERERA
Dotar als participats de les eines per saber quins són i com afecten els SIF, entenent la seva necessitat i les seves funcions.
Data :
Dijous, 22 - març - 2018
més informació informació
 
CASH-FLOW. CONTROL DE LA TRESORERIA A L'EMPRESA
L'objectiu de les empreses és mantenir-se en el temps i experimentar creixement.
L'obtenció de beneficis és doncs un dels seus objectius primordials, ja que a més beneficis més poden reinvertir i per tant créixer. Aquesta progressió poden control [...]
Data :
Del Dimarts, 10 - abril - 2018 al Dimarts, 24 - abril - 2018
més informació informació
 
FULL DE CÀLCUL EXCEL. NIVELL AVANÇAT
Elaborar documents que realitzin càlculs complexes, localitzar i utilitzar les funcions necessàries, analitzar i tractar bases de dades i automatitzar processos. Compartir la informació amb altres aplicacions: Word, Access..
Data :
Del Dilluns, 16 - abril - 2018 al Dimecres, 9 - maig - 2018
més informació informació
 
COM ESTRUCTURAR I ORDENAR LA INFORMACIÓ I LES IDEES DE FORMA VISUAL AMB MAPES MENTALS. UNA METODOLOGIA INNOVADORA.
Tinc una idea al cap, però no sóc capaç de veure-la clara. Tinc una idea al cap, però no sóc capaç de veure-la clara. Si en alguna ocasió t'ha passat alguna cosa així, un mapa mental et servirà de gran ajuda. Amb la seva simplicitat i riquesa de mati [...]
Data :
Del Dimarts, 17 - abril - 2018 al Dimarts, 24 - abril - 2018
més informació informació
 
GESTIÓ DUANERA
Dotar als participats una visió general de la normativa duanera actual.
Conèixer el procés d'entrada i sortida de mercaderies,
Origen, valoració i classificació aranzelàries de les mercaderies, amb exercicis pràctics.
Data :
Del Dimecres, 18 - abril - 2018 al Dimecres, 2 - maig - 2018
més informació informació
 
LA MOBILITAT INTERNACIONAL. GESTIÓ PRÀCTICA DE L'EXPATRIACIÓ I LA IMPATRIACIÓ
- Capacitar a les empreses per a l'adequada localització dels perfils per expatriar, garantint una correcta gestió del procés d'expatriació prèviament, durant i una vegada finalitzada la mateixa
- Conèixer l'operativa legal dels aspectes laborals [...]
Data :
Del Dijous, 19 - abril - 2018 al Dijous, 17 - maig - 2018
més informació informació
 
LA MOBILITAT INTERNACIONAL. GESTIÓ PRÀCTICA DE L'EXPATRIACIÓ I LA IMPATRIACIÓ
- Capacitar a les empreses per a l'adequada localització dels perfils per expatriar, garantint una correcta gestió del procés d'expatriació prèviament, durant i una vegada finalitzada la mateixa
- Conèixer l'operativa legal dels aspectes laborals [...]
Data :
Del Dijous, 19 - abril - 2018 al Dijous, 17 - maig - 2018
més informació informació
 
LEAN MANUFACTURING
La crisi econòmica tan profunda que hem viscut els darrers anys ha provocat una gran reestructuració en el teixit empresarial. Aquest fet obliga a les empreses que vulguin continuar sent competitives a desenvolupar plans d'acció que permetin oferir p [...]
Data :
Del Dilluns, 7 - maig - 2018 al Dimecres, 6 - juny - 2018
més informació informació
 
LIDERATGE I TREBALL EN EQUIP. COM DIRIGIR I CONDUIR EQUIPS DE TREBALL
Formar persones que per la seva responsabilitat directiva i les seves múltiples tasques els és fonamental adquirir les habilitats necessàries per aconseguir la màxima eficàcia dels seus col•laboradors. Proporcionar als participants la metodologia més [...]
Data :
Del Dimarts, 8 - maig - 2018 al Dimarts, 5 - juny - 2018
més informació informació
 
OPERACIONS TRIANGULARS. UNA AVENTURA LOGÍSTICA O UN MALSON FISCAL?
En el marc de la internacionalització, les empreses emprenen nous projectes empresarials i cada vegada més es pretén arribar al client el més ràpid possible i amb els millors costos, punt pel què la logística és part fonamental, això genera cada dia [...]
Data :
Dijous, 10 - maig - 2018
més informació informació
 
GESTIÓ DELS COSTOS DEL TRANSPORT INTERNACIONAL
Identificar i interpretar i calcular correctament els costos del transport internacional marítim, aeri i per carretera.
Data :
Dimecres, 16 - maig - 2018
més informació informació
 
TAULES DINÀMIQUES
Aprendre a generar Taules dinàmiques per resumir i presentar les dades visualment.
Data :
Divendres, 18 - maig - 2018
més informació informació
 
FINANCES, COSTOS I PRESSUPOSTOS PER A NO FINANCERS
Totes les persones que, sense responsabilitat financera directa, han d'utilitzar i tenir en compte funcions d'una pime, han d'entendre i saber com transcendeixen les seves actuacions en aquesta àrea.
Els no financers reben informes amb llenguatge [...]
Data :
Del Dimarts, 22 - maig - 2018 al Dimarts, 19 - juny - 2018
més informació informació
 
GESTIÓ DEL TRANSPORT MARÍTIM DE CONTENIDORS
Conèixer amb profunditat la gestió marítima de contenidors i la seva aplicació a la realitat per tal de negociar correctament una operació internacional, reduint els costos i millorant la seguretat.

Obtenir una visió transversal del comerç i [...]
Data :
Del Dimarts, 5 - juny - 2018 al Dimarts, 12 - juny - 2018
més informació informació
 
COM GENERAR IDEES COMERCIALS QUE ENS AJUDIN A VENDRE MÉS. LA CREATIVITAT A LA VENDA
Què se m'acut? Què se m'acut amb aquest client? Com puc tenir més clients? Com puc incrementar les vendes aquest any?
Si et fas aquestes preguntes... anem bé! Perquè implica que vols aconseguir coses, vols buscar idees, “pistes” i possibilitats p [...]
Data :
Del Dimecres, 13 - juny - 2018 al Dimecres, 20 - juny - 2018
més informació informació
 
COM ATRAURE VISITES A UN LLOC WEB: ESTRATÈGIES BÀSIQUES PER ATRAURE CLIENTS VIA INTERNET
Capacitar als participants per aconseguir portar trànsit al seu lloc web, fent un recorregut per les principals tècniques del Màrqueting digital per portar visites a un lloc Web.
Data :
Dijous, 25 - gener - 2018
més informació informació
 
TALLER SOBRE EL NOU MARC LEGAL I L'ADEQUACIÓ DE LES EMPRESES AL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)
Aquest taller per objectiu treballar aquelles novetats que el RGPD introdueix per a les entitats i a les quals cal adaptar-se abans del 25 de maig de 2018.
Data :
Dimarts, 30 - gener - 2018
més informació informació
 
TALLER SOBRE EL NOU MARC LEGAL I L'ADEQUACIÓ DE LES EMPRESES AL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)
Aquest taller per objectiu treballar aquelles novetats que el RGPD introdueix per a les entitats i a les quals cal adaptar-se abans del 25 de maig de 2018.
Data :
Dimarts, 30 - gener - 2018
més informació informació
 
SESSIÓ DIVULGATIVA: LES PRINCIPALS NOVETATS INTRODUÏDES PEL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)
Informar sobre el nou marc legal i l'adequació de les empreses a la nova normativa.
Data :
Dimarts, 30 - gener - 2018
més informació informació
 
SESSIÓ DIVULGATIVA: LES PRINCIPALS NOVETATS INTRODUÏDES PEL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)
Informar sobre el nou marc legal i l'adequació de les empreses a la nova normativa.
Data :
Dimarts, 30 - gener - 2018
més informació informació
 
FISCALITAT INTERNACIONAL: TENDÈNCIES ACTUALS I PROBLEMES PRÀCTICS. OPERACIONS VINCULADES
Conèixer les tendències actuals en matèria de fiscalitat internacional.
Data :
Dijous, 1 - febrer - 2018
més informació informació
 
FISCALITAT INTERNACIONAL: TENDÈNCIES ACTUALS I PROBLEMES PRÀCTICS. OPERACIONS VINCULADES
Conèixer les tendències actuals en matèria de fiscalitat internacional.
Data :
Dijous, 1 - febrer - 2018
més informació informació
 
GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL COMERÇ INTERNACIONAL
Introduir els assistents a la pràctica del comerç exterior, de manera que en acabar el curs disposin dels coneixements i la pràctica necessària que els permeti desenvolupar els treballs administratius bàsics que requereix tota activitat exportadora i [...]
Data :
Del Dimarts, 6 - febrer - 2018 al Dijous, 8 - març - 2018
més informació informació
 
CONSELLER DE SEGURETAT EN TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES - ADR. Curs de preparació a l'examen oficial de la Generalitat
• Actualment la Indústria genera una sèrie de productes en què és tan fonamental la seva qualitat com la seva incidència en el Medi Ambient (impacte ambiental). El control d'aquests paràmetres fa que la qualitat de vida millori i es tingui més cura [...]
Data :
Del Dimarts, 6 - febrer - 2018 al Dimarts, 3 - abril - 2018
més informació informació
 
FULL DE CÀLCUL EXCEL. NIVELL INTERMEDI
Elaborar documents que realitzin càlculs amb fidelitat, modificar-ne l'aspecte i representar-los gràficament.
Data :
Del Dilluns, 12 - febrer - 2018 al Dilluns, 5 - març - 2018
més informació informació
 
PRIMERS MESOS DEL SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D'INFORMACIÓ (SII): ASPECTES PRÀCTICS I SOLUCIONS
Després de l'experiència dels primers mesos del Sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII), es fa necessari repassar i entendre conceptes clau del Sistema i compartir solucions pràctiques davant les dificultats sorgides en diferents secto [...]
Data :
Dijous, 15 - febrer - 2018
més informació informació
 
GESTIÓ INTEGRAL DE MAGATZEMS I INVENTARIS
La globalització i l'entorn econòmic actual han transformat el sector de la logística convertint-lo en un dels pilars clau de la cadena de valor de les organitzacions, obligant a les empreses a necessitar professionals que siguin capaços d'oferir als [...]
Data :
Del Dilluns, 19 - febrer - 2018 al Dimecres, 14 - març - 2018
més informació informació
 
EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)
El Reglament General de Protecció de Dades regula la figura del Delegat de Protecció de Dades com a figura de les empreses que, sent obligatòria en determinats casos, s'ha d'encarregar de supervisar el compliment de la normativa de protecció de dades [...]
Data :
Dimarts, 20 - febrer - 2018
més informació informació
 
EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)
El Reglament General de Protecció de Dades regula la figura del Delegat de Protecció de Dades com a figura de les empreses que, sent obligatòria en determinats casos, s'ha d'encarregar de supervisar el compliment de la normativa de protecció de dades [...]
Data :
Dimarts, 20 - febrer - 2018
més informació informació
 
SESSIÓ PRÀCTICA SOBRE L'OPERADOR ECONÒMIC AUTORITZAT (OEA)
Ser OEA-Operador Econòmic Autoritzat facilita poder operar als principals mercats mundials. La consolidació d'aquesta figura queda patent en el tractament que el Codi Duaner de la Unió fa d'aquesta figura com a marca d'excel•lència i garantia interna [...]
Data :
Dimecres, 21 - febrer - 2018
més informació informació
 
TRIBUTACIÓ DE LES DIFERENTS RENDES DE TREBALL
Conèixer els sistemes de tributació per rendes de treball, el concepte, tipologia i supòsits particulars.
Data :
Dijous, 1 - març - 2018
més informació informació
 
TALLER PRÀCTIC DE MINDFULNESS. PROGRAMA DE REDUCCIÓ DE L'ESTRÉS
- Que els assistents aprenguin a utilitzar una eina per a gestionar les emocions, reaccions, actituds i pensaments amb la finalitat de superar amb èxit situacions de la vida quotidiana.

- Que els assistents aprenguin a realitzar exercicis d' [...]
Data :
Dimarts, 13 - març - 2018
més informació informació
 
INTRASTAT I MODEL 349. DECLARACIONS INFORMATIVES AL COMERÇ INTERNACIONAL
Identificar les principals característiques i operativa de les dues declaracions informatives obligatòries al comerç internacional (Intrastat i Model 349).
Data :
Dimecres, 14 - març - 2018
més informació informació
 
LA MARCA MADE IN, LA PUC POSAR A LES MEVES MERCADERIES? QUIN ORIGEN TINC?
Conèixer les normes des del punt de vista duaner per determinar l'origen de les mercaderies i saber les implicacions que té l'assignació del país d'origen en la importació. L'origen ens permetrà conèixer l'aplicació dels drets duaners i gravàmens a l [...]
Data :
Dimarts, 20 - març - 2018
més informació informació
 
TALLER D'INICIACIÓ A L'EXPORTACIÓ
L'objectiu del curs és situar a l'alumne enfront de l'entorn internacional per a conèixer quins han de ser els primers passos per a començar a exportar.
Saber per on començar, com prioritzar mercats, com adequar els recursos interns de l'empresa [...]
Data :
Dimecres, 21 - març - 2018
més informació informació
 
SIF. SERVEI D'INSPECCIÓ FRONTERERA
Dotar als participats de les eines per saber quins són i com afecten els SIF, entenent la seva necessitat i les seves funcions.
Data :
Dijous, 22 - març - 2018
més informació informació
 
CASH-FLOW. CONTROL DE LA TRESORERIA A L'EMPRESA
L'objectiu de les empreses és mantenir-se en el temps i experimentar creixement.
L'obtenció de beneficis és doncs un dels seus objectius primordials, ja que a més beneficis més poden reinvertir i per tant créixer. Aquesta progressió poden control [...]
Data :
Del Dimarts, 10 - abril - 2018 al Dimarts, 24 - abril - 2018
més informació informació
 
FULL DE CÀLCUL EXCEL. NIVELL AVANÇAT
Elaborar documents que realitzin càlculs complexes, localitzar i utilitzar les funcions necessàries, analitzar i tractar bases de dades i automatitzar processos. Compartir la informació amb altres aplicacions: Word, Access..
Data :
Del Dilluns, 16 - abril - 2018 al Dimecres, 9 - maig - 2018
més informació informació
 
COM ESTRUCTURAR I ORDENAR LA INFORMACIÓ I LES IDEES DE FORMA VISUAL AMB MAPES MENTALS. UNA METODOLOGIA INNOVADORA.
Tinc una idea al cap, però no sóc capaç de veure-la clara. Tinc una idea al cap, però no sóc capaç de veure-la clara. Si en alguna ocasió t'ha passat alguna cosa així, un mapa mental et servirà de gran ajuda. Amb la seva simplicitat i riquesa de mati [...]
Data :
Del Dimarts, 17 - abril - 2018 al Dimarts, 24 - abril - 2018
més informació informació
 
GESTIÓ DUANERA
Dotar als participats una visió general de la normativa duanera actual.
Conèixer el procés d'entrada i sortida de mercaderies,
Origen, valoració i classificació aranzelàries de les mercaderies, amb exercicis pràctics.
Data :
Del Dimecres, 18 - abril - 2018 al Dimecres, 2 - maig - 2018
més informació informació
 
LA MOBILITAT INTERNACIONAL. GESTIÓ PRÀCTICA DE L'EXPATRIACIÓ I LA IMPATRIACIÓ
- Capacitar a les empreses per a l'adequada localització dels perfils per expatriar, garantint una correcta gestió del procés d'expatriació prèviament, durant i una vegada finalitzada la mateixa
- Conèixer l'operativa legal dels aspectes laborals [...]
Data :
Del Dijous, 19 - abril - 2018 al Dijous, 17 - maig - 2018
més informació informació
 
LA MOBILITAT INTERNACIONAL. GESTIÓ PRÀCTICA DE L'EXPATRIACIÓ I LA IMPATRIACIÓ
- Capacitar a les empreses per a l'adequada localització dels perfils per expatriar, garantint una correcta gestió del procés d'expatriació prèviament, durant i una vegada finalitzada la mateixa
- Conèixer l'operativa legal dels aspectes laborals [...]
Data :
Del Dijous, 19 - abril - 2018 al Dijous, 17 - maig - 2018
més informació informació
 
LEAN MANUFACTURING
La crisi econòmica tan profunda que hem viscut els darrers anys ha provocat una gran reestructuració en el teixit empresarial. Aquest fet obliga a les empreses que vulguin continuar sent competitives a desenvolupar plans d'acció que permetin oferir p [...]
Data :
Del Dilluns, 7 - maig - 2018 al Dimecres, 6 - juny - 2018
més informació informació
 
LIDERATGE I TREBALL EN EQUIP. COM DIRIGIR I CONDUIR EQUIPS DE TREBALL
Formar persones que per la seva responsabilitat directiva i les seves múltiples tasques els és fonamental adquirir les habilitats necessàries per aconseguir la màxima eficàcia dels seus col•laboradors. Proporcionar als participants la metodologia més [...]
Data :
Del Dimarts, 8 - maig - 2018 al Dimarts, 5 - juny - 2018
més informació informació
 
OPERACIONS TRIANGULARS. UNA AVENTURA LOGÍSTICA O UN MALSON FISCAL?
En el marc de la internacionalització, les empreses emprenen nous projectes empresarials i cada vegada més es pretén arribar al client el més ràpid possible i amb els millors costos, punt pel què la logística és part fonamental, això genera cada dia [...]
Data :
Dijous, 10 - maig - 2018
més informació informació
 
GESTIÓ DELS COSTOS DEL TRANSPORT INTERNACIONAL
Identificar i interpretar i calcular correctament els costos del transport internacional marítim, aeri i per carretera.
Data :
Dimecres, 16 - maig - 2018
més informació informació
 
TAULES DINÀMIQUES
Aprendre a generar Taules dinàmiques per resumir i presentar les dades visualment.
Data :
Divendres, 18 - maig - 2018
més informació informació
 
FINANCES, COSTOS I PRESSUPOSTOS PER A NO FINANCERS
Totes les persones que, sense responsabilitat financera directa, han d'utilitzar i tenir en compte funcions d'una pime, han d'entendre i saber com transcendeixen les seves actuacions en aquesta àrea.
Els no financers reben informes amb llenguatge [...]
Data :
Del Dimarts, 22 - maig - 2018 al Dimarts, 19 - juny - 2018
més informació informació
 
GESTIÓ DEL TRANSPORT MARÍTIM DE CONTENIDORS
Conèixer amb profunditat la gestió marítima de contenidors i la seva aplicació a la realitat per tal de negociar correctament una operació internacional, reduint els costos i millorant la seguretat.

Obtenir una visió transversal del comerç i [...]
Data :
Del Dimarts, 5 - juny - 2018 al Dimarts, 12 - juny - 2018
més informació informació
 
COM GENERAR IDEES COMERCIALS QUE ENS AJUDIN A VENDRE MÉS. LA CREATIVITAT A LA VENDA
Què se m'acut? Què se m'acut amb aquest client? Com puc tenir més clients? Com puc incrementar les vendes aquest any?
Si et fas aquestes preguntes... anem bé! Perquè implica que vols aconseguir coses, vols buscar idees, “pistes” i possibilitats p [...]
Data :
Del Dimecres, 13 - juny - 2018 al Dimecres, 20 - juny - 2018
més informació informació
 
Agenda Internacionalització Agenda Internacionalització
Cambra de Comerç de Terrassa