Cambra de Comerç de Terrassa
PRESENTACIÓ
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa desenvolupa una intensa activitat institucional de la Cambra que permet afavorir les relacions entre les empreses i amb les institucions, aproximar els empresaris a les Administracions i a l’entorn econòmic, canalitzar inquietuds, promoure el territori i identificar l’organització en l’entorn empresarial.