Cambra de Comerç de Terrassa
QUÈ ÉS LA CAMBRA?
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa és una entitat de serveis que té com a finalitat oferir informació, assessorament i formació per millorar la gestió de les empreses, fomentar la promoció de la internacionalització, afavorir els interessos generals de les empreses i comprometre´s activament amb el desenvolupament econòmic de la seva demarcació. Al mateix temps, representa i promou els interessos generals de les empreses i actua com a òrgan consultiu de l’Administració.

La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa es va constituir el 29 de juny de 1886. Va ser la primera a constituir-se a Catalunya i la tercera a Espanya.