Cambra de Comerç de Terrassa
TRAMITACIONS I GESTIÓ ADMINISTRATIVA EN COMERÇ INTERNACIONIAL
A la Cambra de Comerç de Terrassa pot tramitar, entre d’altres, els següents documents necessaris a l’hora d’exportar:
 • Certificats d’origen.
 • Legalitzacions de signatura (factures, cartes…).
 • Certificats varis per l’exportació (lliure venda, cens de La Cambra, epígraf de l’IAE, …).
 • Quaderns ATA.
+ informació
També disposem dels mitjans necessaris per gestionar aquests i altres documents davant de consolats, ambaixades o qualsevol altre Organisme Oficial a Barcelona i/o Madrid.

En col.laboració amb un equip professional amb reconeguda experiència en el sector del comerç exterior i de les gestions davant de l’Administració Pública, aconseguim tràmits ràpids i eficaços.

Gestionem:

 • Documents d’exportació (legalitzacions, visats, etc.) a ambaixades i consolats. Alguns països per poder exportar exigeixen que la documentació necessària per realitzar els tràmits duaners passi primer per la seva ambaixada o consolat.
 • Sol·licitud de número d’exportador autoritzat a la Direcció General de Duanes. Aquest número permet realitzar les exportacions a determinats països com poden ser Mèxic o Noruega, sense necessitat d’obtenir cada vegada el document EUR-1.
 • Certificats veterinaris. Certificats emesos per l’administració que acrediten que els animal o els productes d’origen animal són aptes pel consum humà, i per tant per l’exportació.
 • Registres a Sanitat (Consum o Farmàcia). Certificats emesos per l’administració central que donen l’autorització per fabricar o distribuir productes que poden incidir directament sobre la salut dels consumidors com poden ser els cosmètics, els aliments o els medicaments.
 • Obtenció de llicències d’importació o d’exportació. Documents emesos per l’administració autoritzant la importació o l’exportació dels productes que no són de lliure venda.
 • Restitucions.
 • Sol·licitud de contingents.
 • Obtenció de documents de vigilància (DOVI).
 • Obtenció de certificats AGRIM/AGREX.
 • Etc.
   Informació d'Empreses E-mail: tramitacions@cambraterrassa.org
Tel. 93 733 98 33