Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
PATENTS I MARQUES
Presentació
La protecció dels drets de la propietat industrial, a través del registre de marques, patents o dissenys, constitueix un dels actius intangibles més valuosos de les empreses i es reflecteix com a tal en el seu balanç anual. D’altra banda, també són un dels mitjans més eficaços per protegir el nom de la companyia i el seu know-how davant de la competència. La marca ens permet individualitzar els productes i els serveis, indicant als consumidors el seu origen empresarial i informant-los de la qualitat, al identificar-los amb una marca de confiança. La patent protegeix les inversions i els esforços de les empreses en R++D++IT, ja que evita que altres s’aprofitin de la seva tecnologia. És una bona estratègia d’innovació, que permet recuperar part de la inversió realitzada oferint llicències a terceres empreses interessades en l’explotació de la nostra tecnologia.
Què li oferim

La Cambra de Comerç de Terrassa posa a disposició de les empreses un servei d’assessorament i protecció dels drets de la propietat industrial i intel·lectual. 

És un servei integral que es caracteriza pels següents aspectes:

 • Tracte personalitzat i altament professional.
 • Especialització en els diferents camps i sectors.
 • Total garantia de confidencialitat.
Modalitats del servei
MARQUES
Registre

El servei inclou:

 • Informació i assessorament sobre les diferents modalitats de protecció.
 • Assessorament previ sobre la viabilitat del registre d’un nom, per qüestions legals, com conceptes genèrics, descriptius o geogràfics i altres motius de nul·litat absoluta.
 • Recerca de marques per poder conèixer abans de començar els tràmits de registre si una marca està en ús o les semblances amb altres marques existents, la qual cosa permet minimitzar el risc d’oposició per part de tercers.
 • Sol·licitud i tràmit de qualsevol tipus de registre de signe distintiu a qualsevol país del món.
 • Seguiment de la marca fins la seva concessió.
 • Manteniment i custòdia dels expedients mitjançant la tramesa d'avisos de venciment.
 • Servei de vigilància a nivell nacional i mundial avisant de les marques o patents que puguin perjudicar el seu registre.
Altres Serveis
 • Auditoria de cartera de marques.
 • Compra i venda de marques.
 • Valoració de marques.
PATENTS
Registre

El servei inclou:

 • Informació i assessorament sobre les diferents modalitats de protecció.
 • Recerca d'antecedents en bases de dades nacionals i internacionals.
 • Redacció i preparació de la patent d’invenció o model d’utilitat.
 • Sol·licitud i tràmit d'una patent a qualsevol país del món (a nivell nacional o via convenis internacionals PCT o Patent Europea).
 • Control i vigilància dels expedients en el tràmit administratiu, mantenint el client perfectament informat en cada moment.
 • Manteniment i custòdia dels expedients mitjançant la tramesa d'avisos de venciment.
 • Servei de vigilància a nivell nacional i mundial avisant de les patents que puguin perjudicar el seu registre.
Altres serveis
 • Recerca de l’estat de la tècnica que ens permet planificar qualsevol activitat en R+D+IT, analitzar el possible registre de protecció del nostre projecte i detectar tecnologies de domini públic.
 • Obtenció de còpies de patents a qualsevol part del món.
 • Servei de traducció de documents tècnics o patents per part d'experts en la matèria.
 • Protecció de dissenys industrials.
   Carles J. Giner Coordinador de Projectes
E-mail: cginer@cambraterrassa.es
Tel. 93 733 98 41
Fax. 93 789 11 65
Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Patents i Marques