Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
PLA DE MILLORA EMPRESARIAL PER A PIMES
La gran majoria de les nostres empreses s’han creat gràcies a l’esforç i la determinació dels emprenedors a l’hora d’impulsar la seva idea i transformar-la en una font de riquesa. Un cop iniciat, tot projecte empresarial haurà d’afrontar amb èxit el repte de superar les etapes de creixement. El teixit empresarial del nostre país és composa en un 99% de pimes, de les quals un 93% són microempreses (menys de 9 treballadors). Aquestes empreses no sempre tenen al seu abast els coneixements organitzatius suficients ni disposen dels recursos econòmics, humans i organitzatius necessaris per superar amb garanties les etapes de creixement. Aquest fet comporta que, sovint, el propi gerent hagi d'assumir les funcions directives i implicar-se en bona part de les tasques operatives. La impossibilitat de destinar el temps necessari a les labors directives provoca situacios de sensació de manca de control, dificultats de planificació, tensions de tresoreria, etc. Conscient d’aquesta realitat i amb la vocació d’afavorir el creixement i la consolidació del nostre teixit empresarial, La Cambra ha creat el *Pla de Millora Empresarial per a Pimes.*
Què li oferim?
Des de La Cambra, li oferim un programa d'assessorament consistent en l'anàlisi i diagnosi de les principals àrees de gestió de l'empresa, per tal d'identificar les oportunitats de millora i materialitzar-les en un pla d'acció que podrà ser implantat amb l'acompanyament dels nostres experts.
Quins àmbits de gestió s’analitzen?
 • Orientació estratègica
 • Finances i control de la gestió
 • Gestió de persones
 • Estructura organitzativa
 • Màrqueting i comercial
 • Producció i operacions
 • Sistemes d'informació
A qui està adreçat?
Directors i/o gerents de pimes que, després d’una etapa inicial de posicionament en el mercat, desitgin iniciar un procés de reflexió estratègica i impulsar un pla d’acció, a mig i llarg termini, per tal d’optimitzar l’organització interna de l’empresa i millorar els seus processos de gestió.
Metodologia
El programa consta de dues fases:

-FASE I: Diagnosi empresarial individual:consisteix en l’anàlisi de les àrees funcionals de l’empresa. Al finalitzar aquesta fase, es lliurarà un informe detallat del diagnòstic.
-FASE II: Implementació de les accions de millora proposades al diagnòstic empresarial:consta d’un pla d’accions de millora, i el seu seguiment i control per part de l’equip d’experts de La Cambra. La durada s’establirà d’acord amb el responsable de l’empresa segons les necessitats detectades a la fase de diagnosi.

Quins són els avantatges?
 • Tractament personalitzat i altament professional.
 • Un servei integral:No és tracta únicament d’una diagnosi (Fase I), sinó que la Cambra de Terrassa vetlla per l’assoliment dels objectius de millora proposats (Fase II) i l’acompanya en el procés d’implantació.
 • Un servei flexible:Fraccionat en dues fases independents, les empreses poden escollir la realització de la Fase I únicament o continuar amb la Fase II en el moment i en les àrees que l'empresa decidideixi.
 • Un servei de confiança:L’experiència d’un equip consultor especialitzat i coneixedor de la realitat de les pimes.
 • Confidencialitat màxima de tota la informació analitzada a l’empresa
 • Les empreses de la demarcació gaudiran d'una bonificació del 25% del cost dels dels treballs de consultoria realitzats.
Manual de Bones Pràctiques de Gestió Empresarial per a la pime.
Arxiu Manual de Bones Pràctiques de Gestió Empresarial per a la pime (PDF - 316 KB)
   Carles J. Giner Coordinador de Projectes
E-mail: cginer@cambraterrassa.es
Tel. 93 733 98 41
Fax. 93 789 11 65
   Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa
C/ Blasco de Garay, 29-49 08224 - Terrassa
Tel. 93 733 98 33
Fax. 93 789 11 65
E-mail: info@cambraterrassa.es
Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa