Decoració
Anar al Mapa Web
Imprimir tornar al menú Maximitzar
Agenda Internacionalització Enllaços Internacionalització Cambra de Comerç de Terrassa Enllaços Agenda Internacionalització
Cambra de Comerç de Terrassa
Carregant contingut, espereu si us plau...


ACECMA (ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERIES I CONSULTORIES MEDI AMBIENTALS)
http://www.acecma.es


AJUTS DEL MINISTERI DE MEDI AMBIENT
Es poden consultar els ajuts de l'Estat i de la Unió Europea
http://www.mma.es/portal/secciones/ayudas_subvenciones/


AJUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Es poden consultar els ajuts del departament de medi ambient, classificades per àrees temàtiques i indicant si són o no vigents
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/ajuts/inic [...]


LEGISLACIÓ SOBRE ECOPRODUCTES I ECOSERVEIS (A NIVELL CATALÀ, ESTATAL I EUROPEU)
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, Etiqueta ecològica de la UE i Sistema d'ecogestió i ecoauditoria (EMAS)
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio [...]


LEGISLACIÓ SOBRE PROTECCIÓ CIVIL (A NIVELL CATALÀ)
http://www.gencat.net/mediamb/lleis/pcivil/pcivil.htm


LEGISLACIÓ SOBRE LA PREVENCIÓ D' INCENDIS (A NIVELL CATALÀ, ESTATAL I EUROPEU)
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio [...]


LEGISLACIÓ FORESTAL (A NIVELL CATALÀ, ESTATAL I EUROPEU)
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio [...]


LEGISLACIÓ SOBRE LA FLORA (A NIVELL CATALÀ, ESTATAL I EUROPEU)
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio [...]


LEGISLACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS (A NIVELL CATALÀ, ESTATAL I EUROPEU)
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio [...]


EMAS (SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL)
Informació general sobre Emas i una base de dades de les empreses adherides a Catalunya
http://mediambient.gencat.net/cat/empreses/sgma/


ISO 14001 (SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL)
Informació general sobre ISO 14001 i una base de dades de les empreses adherides a Catalunya
http://mediambient.gencat.net/cat/empreses/sgma/nova_norma.jsp


COL·LEGI D'AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA
http://www.coamb.org


GREMI DE RECUPERACIÓ DE CATALUNYA
http://www.gremirecuperacio.org


ASSOCIACIÓ TÈCNICA PER LA GESTIÓ DE RESIDUS I MEDI AMBIENT (ATEGRUS)
http://www.ategrus.org


ORDENANÇA MUNICIPAL DE RUBÍ REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL D'ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS
http://www.ajrubi.net/recursos/ajrubi/recursos/activitats.pdf


IHOBE (SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL)
Llistat de les empreses del món certificades en ISO 14001 i EMAS
http://www.ihobe.es/


IDAE (INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA)
Entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d'Economia. Informació sobre les accions de millora d'eficiència energètica, planificació i implantació d'energies renovables que porta a terme l'entitat
http://www.idae.es/


FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL
Informació sobre projectes, desenvolupats per l'entitat, en innovació i exploració en noves línies d'actuació per fer compatible el desenvolupament econòmic amb la protecció del medi ambient. Base de dades d'empreses dedicades al sector
http://www.forumambiental.org/


FUNDACIÓN ENTORNO
Informació sobre projectes, desenvolupats per l'entitat, en innovació i exploració en noves línies d'actuació per fer compatible el desenvolupament econòmic amb la protecció del medi ambient. Base de dades d'empreses dedicades al sector
http://www.fundacionentorno.org/


LEGISLACIÓ SOBRE FAUNA (A NIVELL CATALÀ, ESTATAL I EUROPEU)
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio [...]


LEGISLACIÓ SOBRE CAÇA I PESCA (A NIVELL CATALÀ, ESTATAL I EUROPEU)
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio [...]


ENAC (ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN)
Llistat d'entitats acreditades per certificar sistemes de gestió mediambiental
http://www.enac.es/html/conflash.html


LLEI 3/1998 DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L' ADMINISTRACIÓ AMBIENT
http://www.gencat.net/mediamb/lleis/actclas/actcl009.htm


ORDENANÇA MUNICIPAL DE CASTELLBISBAL REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L' ADMINISTRACIÓ EN LES ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS
http://www.castellbisbal.org/archivos/normatives/activitats.pdf


ORDENANÇA MUNICIPAL DE TERRASSA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL D' ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS
http://www.terrassa.org/ajuntament/secretar/normativamunicipal/ordenances_reglam [...]


LEGISLACIÓ SOBRE L' AIGUA ( A NIVELL CATALÀ, ESTATAL I EUROPEU)
http://mediambient.gencat.net/aca/ca/agencia/legislacio.jsp


LEGISLACIÓ SOBRE L' ATMOSFERA (A NIVELL CATALÀ, ESTATAL I EUROPEU)
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio [...]


LEGISLACIÓ SOBRE RESIDUS (A NIVELL CATALÀ, ESTATAL I EUROPEU)
http://www.gencat.net/mediamb/lleis/actclas/actcl009.htm


LEGISLACIÓ SOBRE NATURA I ESPAIS NATURALS (A NIVELL CATALÀ, ESTATAL I EUROPEU)
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio [...]


ACA (AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA)
Informació sobre declaració d'ús i contaminació de l'aigua, tràmits per entitats subministradores d'aigua i formularis de sol·licitud i referències de l'estat general de l'aigua
http://mediambient.gencat.net/aca/ca/inici.jsp


AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Informació sobre les obligacions dels productors o posseïdors de residus, tràmits per donar d'alta activitats industrials i guies per estudiar la minimització de residus especials
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp


CEMA (CENTRE PER A L'EMPRESA I EL MEDI AMBIENT)
Ofertes de bens i serveis mediambientals i eines per les empreses per avaluar activitats industrials o processos per determinar possibles oportunitats de prevenció i reducció en origen de la contaminació
http://www.cema-sa.org


DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE CATALUNYA
Departament de Medi Ambient de Catalunya
http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp


ECOEMBES (ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.)
Empresa que col·labora amb l'Administració Pública en el Sistema Integrat de Gestió de Residus d'Envasos - SIG
http://www.ecoembes.com


EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY
Agència Europea del Medi Ambient. Informació per millorar el medi ambient a Europa (programes, indicadors...)
http://www.eea.eu.int


MINISTERI DE MEDIA AMBIENT
Informació i política ambiental
http://www.mma.es


CENTRE CATALÀ DE RECICLATGE
Centre Català del Reciclatge. Catàlegs de productes reciclats, centres de R+D per al reciclatge i subproductes
http://www.arc-cat.net/ca/ccr


EMPRESA SOSTENIBLE
Oficina d'Informació Ambiental a la Pyme. Cercador de legislació per paraules i matèria
http://www.empresasostenible.com


PRIMUS
El grup Primus Telecommunications és la companyia que millor pot ajudar a la seva empresa a capitalitzar les enormes oportunitats globals que li ofereixen les telecomunicacions. Amb més de 2,1 milions de clients en 240 països, Primus ofereix serveis de Veu, Dades i Internet a més de 300.000 empreses, tant petites i mitjanes com multinacionals. Primus desenvolupa la seva activitat a Espanya des de 1998.
http://www.primustel.es


BORSA DE SUBPRODUCTES
Punt de trobada entre empreses generadores de residus i altres empreses que els poden necessitar com a primera matèria
http://www.subproductes.com

Amunt
Avall
Agenda Internacionalització Agenda Internacionalització
Cambra de Comerç de Terrassa