Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
PROGRAMA DE FORMACIÓ
Temari de la sessió de formació:
Aspectes legals en la creació d'una empresa
Diferents formes jurídiques
  • Empresari individual autònom.
  • Societat Civil Privada.
  • Societat Limitada.
  • Societat Limitada Nova Empresa
  • Altres.
Tràmits de constitució
Aspectes fiscals
Règim de Seguretat Social
Ajuts oficials per a la creació d'empreses
El Pla d’Empresa
Concepte de pla d’empresa
Per a què serveix un pla d’empresa
Com fer un pla d’empresa: Aspectes a tenir en compte:
  • Qui hi ha darrera d'un projecte empresarial
  • Quin és el producte o servei que es vol oferir
  • Com es donarà a conèixer la nova activitat
  • Com s’organitzarà la nova empresa
El Pla econòmic i financer
Concepte de pla financer
Valoració de la inversió inicial
El fiançament de la inversió inicial
La previsió d’ingressos
La previsió de despeses
El punt d’equilibri
Exemples i casos pràctics
Aquesta sessió de formació de creació d'empreses per a nous emprenedors es porta a terme amb periodicitat setmanal.
Consulteu Calendari Sessions
   Creació d'Empreses E-mail: creacioempreses@cambraterrassa.es
Tel. 93 733 98 34
Fax. 93 789 11 65
Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Formació