Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
SISTEMA DE BONIFICACIONS DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA

L’any 2004 va entrar en vigor el Sistema Bonificacions de Formació Contínua què regula el finançament de les accions formatives de les empreses.

Aquest sistema, permet que les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per la contingència de Formació Professional disposin d’un crèdit de formació contínua. El càlcul d’aquest crèdit resulta d’aplicar a la quantia ingressada per l’empresa en concepte de Formació Professional de l’any anterior, un percentatge que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat determina en funció del nombre de treballadors de l’empresa. Aquest crèdit té validesa per la formació que es realitzi dins l’any natural corresponent.

Així doncs, mitjançant aquest sistema és bonificable la formació contínua presencial que tingui un mínim de 1 hora i què es comuniqui a la Fundació Tripartita amb una antelació mínima a l’inici del curs de 7 dies hàbils.

RD 4/2015
LEY 30-2015
DEDUCCIONS FISCALS DE LA FORMACIÓ
L’import dels drets d’inscripció és depesa deduïble per a les empreses en l’IRPF o en l’Impost de Societats.

AVANTATGES PER A LES EMPRESES ADHERIDES
Consulti les condicions especials per empreses adherides a la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa.
Per a més informació: www.exitempresa.com

   Formació
E-mail: formacio@cambraterrassa.org
Tel. 937339831
Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Avantatges per als clients