Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
PROGRAMA NORD D'ESTRATÈGIA I MÀRQUETING INTERNACIONAL
Tots els aspectes necessaris per a la internacionalització d'una empresa

El marc d’actuació internacional de les empreses en els darrers anys ha canviat molt. La globalització fa que els mercats internacionals siguin complexos, i a la vegada, però, ofereix a la petita i mitjana empresa més oportunitats estratègiques pel creixement, la competitivitat i el posicionament.
En el context de crisi actual, les empreses han d’impulsar i consolidar decididament la seva estratègia internacional, aprofitant les nombroses oportunitats que ofereixen els mercats internacionals, diversificant el risc, millorant la seva estructura de costos i, en definitiva, sent més competitives.
El Programa Nord d’ Estratègia i Màrqueting Internacional es focalitza en la definició d’una estratègia internacional de les empreses en un entorn global. El Programa crea un marc adequat de reflexió estratègica, a la vegada que aporta els coneixements, les tècniques i la metodologia adequats per al disseny i el desenvolupament d’una estratègia internacional.
OBJECTIUS DEL PROGRAMA
El Programa té com a objectius ajudar a les empreses a:
 • Avaluar i treure profit de les oportunitats dels negocis internacionals.
 • Analitzar els aspectes claus de la globalització.
 • Fer una reflexió de l'empresa local en un context internacional.
 • Conèixer les diferents estratègies per establir acords en diferents països.
 • Revisar les decisions de l'empresa amb relació als competidors.
 • Respondre a les noves oportunitats que ofereix la internacionalització.
PERFIL DELS PARTICIPANTS
 • Empresaris i directius amb responsabilitat directa per impulsar estratègies d'operacions globals.
 • Empresaris i directius que vulguin desenvolupar i actualitzar coneixements i habilitats en direcció estratègica des d'una perspectiva internacional.
 • Directors generals i gerents.
 • Responsables de l'expansió internacional de l'empresa.
 • Comandaments intermedis de departaments internacionals de l’empresa que ja accedeixin a mercats exteriors i que desitgin consolidar els seus coneixements en comerç exterior.
 • Executius relacionats amb el comerç internacional interessats en actualitzar els seus coneixements i veure desenvolupades les seves possibilitats de promoció en l’àmbit de l’empresa globalitzada.
ESTRUCTURA
FASE 1: ETAPA DE REFLEXIÓ ESTRATÈGICA I DE DESENVOLUPAMENT. Sessions de treball en grup on es transmeten els coneixements i habilitats per dissenyar l'estratègia internacional.

FASE 2: DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA INTERNACIONAL. Aquesta fase es podrà iniciar en paral.lel a la formació i consisteix en el disseny d'un pla d'acompanyament i el seguiment a a través de tutories individuals amb experts propis de la Cambra de Terrassa amb l'objectiu de donar suport a la definició del projecte empresarial internacional o qualsevol consulta que pugui tenir el participant.

METODOLOGIA
Altament participativa i interactiva. Les sessions de treball estan basades en activitats on es fomenta la participació, la reflexió, la discussió d'idees i l'intercanvi d'experiències. Al llarg del Programa s'incorporen diferents experiències empresarials a càrrec de destacats experts que han estat protagonistes en la implantació d'estratègies internacionals: obertura filials, negociacions d'associacions d'empreses, avaluació i selecció de proveïdors internacionals...
PROGRAMA
 • 1. El context del comerç internacional.
 • 2. L'empresa davant la internacionalització.
 • 3. Estratègia i màrqueting internacional.
 • 4. Internet: principals aplicacions en un context global.
 • 5. Experiències empresarials i anàlisi dels mercats internacionals.
PROGRAMA
PROFESSORAT
 • Sr. Josep Beltran.
 • Sra. Natàlia Bertran.
 • Sr. Josep Prats.
 • Sra. Marta Torrents.
DIRECCIÓ DEL PROGRAMA
 • Sra. Sònia Pérez. Responsable de formació de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa.
DURADA DEL PROGRAMA
El programa té una durada de 40 hores. Es desenvolupa a través de sessions de treball d’un matí (divendres) de 9:00 a 14:00 hores cada quinze dies entre els mesos de novembre de 2013 i març de 2014.

FULL D'INSCRIPCIÓ
Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Programes de Formació de Directius
Cambra de Comerç de Terrassa Presentació
Cambra de Comerç de Terrassa Programa Nord de Direcció General
Cambra de Comerç de Terrassa Programa Nord de Direcció de Compres i Aprovisionament
Cambra de Comerç de Terrassa Programa Nord de Direcció i Gestió de Persones
Cambra de Comerç de Terrassa Programa Nord de Direcció Comercial i de Màrqueting
Cambra de Comerç de Terrassa Programa Nord d’Estratègia i Màrqueting Internacional
Cambra de Comerç de Terrassa Programes Nord de Perfeccionament Directiu
Cambra de Comerç de Terrassa Tutories assistides