Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
TUTORIES ASSISTIDES
Sessions de consultoria amb l’objectiu d’ajudar i assessorar al directius a impulsar el seu propi projecte empresarial

Els eixos de les tutories són:

GESTIÓ D’EQUIPS HUMANS

1.-La direcció d’equips

2.-El desenvolupament del propi liderat

3.-La direcció de reunions

4.-Metodologia i forma de portar a terme la direcció de projectes

5.-Metodologia de treball per a oficines tècniques

6.-Metodologia i forma de portar a terme la valoració de l’acompliment


PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

1.-La direcció estratègica de l’empresa

2.-La planificació estratègica de l’empresa

3.-El desenvolupament organitzacional.

4.-Els plans de carrera


L’ORIENTACIÓ ESTRATÈGICA COMERCIAL

1.-Estratègia comercial i de màrqueting

2.-El pla de màrqueting i el pla comercial

3.-El llançament dels productes

4.-El dossier del producte

La metodologia es basa en:

Sessions de treball individuals entre el consultor i el directiu.

El directiu triarà un tema a treballar durant les sessions de tutoria.

Durant les tutories el consultor treballarà el tema objecte fent aportacions, recomanacions i ajustaments en unió amb el directiu.

Abans d’iniciar-se les tutories, el consultor i el directiu mantindran una reunió prèvia amb l’objectiu de transmetre i clarificar el tema d’interès, per la posterior concreció d’expectatives.

La Cambra garanteix la total confidencialitat dels temes tractats durant les sessions. La documentació que es generi al llarg de les sessions i d’altra informació que es pugui generar serà tractada únicament pel consultor que realitzi les sessions de tutoria no quedant cap registre de la mateixa en poder de la Cambra. El contingut de la tutoria en tota la seva extensió queda entre el consultor i l’empresa o persona que contracta la tutoria.

   Formació
E-mail: formacio@cambraterrassa.org
Tel. 93 733 98 31
Fax. 93 789 11 65
Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Programes de Formació de Directius
Cambra de Comerç de Terrassa Presentació
Cambra de Comerç de Terrassa Programa Nord de Direcció General
Cambra de Comerç de Terrassa Programa Nord de Direcció de Compres i Aprovisionament
Cambra de Comerç de Terrassa Programa Nord de Direcció i Gestió de Persones
Cambra de Comerç de Terrassa Programa Nord de Direcció Comercial i de Màrqueting
Cambra de Comerç de Terrassa Programa Nord d’Estratègia i Màrqueting Internacional
Cambra de Comerç de Terrassa Programes Nord de Perfeccionament Directiu
Cambra de Comerç de Terrassa Tutories assistides