Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
HISTÒRIA DE LES CAMBRES
Les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació van ser creades per Reial Decret el 9 d’abril de 1886, quan es van reconèixer com a tals les associacions voluntàries de comerciants, industrials i naviliers. Aquella llei va disposar les vint primeres ciutats on podia establir-se una Cambra: ports com la Duana i places mercantils i industrials de ciutats com Madrid, Badajoz, Alcoi, Còrdova, Girona, Jerez, Múrcia, Oviedo, Santiago o Terrassa, entre altres.

1911.-Alfons XIII promulga la Llei de Bases que confirma i amplia les funcions públiques que tenien atribuïdes les Cambres, equiparant el sistema amb el més estès d'Europa. Conegut com a "model continental" estava basat en l'adscripció obligatòria i en el pagament d'una quota.

1917.-El Ministeri de Foment crea la Junta Consultiva de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació. Aquesta Junta estava constituïda per 5 presidents o expresidents de Cambres designats per Foment. Quatre anys després, el Ministeri determina que la Junta passi a anomenar-se Consell Superior de Cambres de Comerç, òrgan que actuarà sota presidència pròpia. El primer president del Consell Superior de Cambres va ser Basilio Paraíso, qui anteriorment havia estat president de la Cambra de Saragossa.

1929.-Es confereix a les Cambres el caràcter d'establiments públics.

1936.-La Guerra Civil va provocar importants danys econòmics, les conseqüències dels quals també van patir les Cambres de Comerç. En molts casos es van perdre arxius i fons patrimonial d'incalculable valor històric. Durant la guerra el Consell Superior de Cambres es va traslladar a Valladolid.

1944.-Conferència de Bretton Woods als Estats Units. Una reunió a la qual van assistir 44 països amb la finalitat de reorganitzar l'economia mundial i crear el Banc Internacional per a la Reconstrucció i el Desenvolupament (BIRD) i el Fons Monetari Internacional (FMI). L'Estat Espanyol no va ser invitat; malgrat tot, les Cambres van estar presents en aquell esdeveniment.

1969.-Divuit anys abans que Espanya entrés a la Comunitat Econòmica Europea (CEE), les Cambres de Comerç van ser la primera institució espanyola en establir una Delegació permanent davant la CEE, a Brussel·les.

1993.-El Parlament espanyol aprova, per unanimitat, la Llei Bàsica de Cambres de Comerç, reconfirmant d'aquesta manera el paper de les Cambres i reconeixent la importància de la seva tasca com a "institucions intermediàries en la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria i la navegació i en la consolidació del teixit econòmic del país".

1994.-El Tribunal Constitucional declara contrària a la Constitució la Llei de 1911 que fins a un any abans havia regit l'activitat cameral. El Tribunal Constitucional exposa que "l'associació obligatòria" de les empreses, tal com s'establia des de 1911, no era constitucional. Malgrat tot, en cap cas qüestiona la nova Llei de Cambres que havia estat promulgada en el 1993.

La Llei de 1993 defineix les Cambres com a “corporacions de dret públic”, que participen de la naturalesa de les Administracions Públiques. Aquesta Llei també es recorreguda davant del Tribunal Constitucional que, en el juny de 1996, dictamina que la Llei de Cambres de 1993 és conforme a la Constitució.

Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Les Cambres de Comerç
Cambra de Comerç de Terrassa Les Cambres avui
Cambra de Comerç de Terrassa Història de les Cambres
Cambra de Comerç de Terrassa Trets diferenciadors de les Cambres
Cambra de Comerç de Terrassa Òrgans camerals d'àmbit superior
Cambra de Comerç de Terrassa Normativa cameral