Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
NORMATIVA CAMERAL
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una corporació de dret públic constituïda l’any 1886 i regulada per la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de cambres oficials de comerç, indústria serveis i navegació i la Llei 14/2002 de 27 de juny de cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya.

Llei Bàsica

Llei Catalana

Alhora, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa es regeix per un Reglament de Règim Interior:

Reglament Règim Interior

Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Les Cambres de Comerç
Cambra de Comerç de Terrassa Les Cambres avui
Cambra de Comerç de Terrassa Història de les Cambres
Cambra de Comerç de Terrassa Trets diferenciadors de les Cambres
Cambra de Comerç de Terrassa Òrgans camerals d'àmbit superior
Cambra de Comerç de Terrassa Normativa cameral