Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
TRETS DIFERENCIADORS DE LES CAMBRES
Les Cambres de Comerç tenen com a funció principal la representació, promoció o defensa dels interessos generals del comerç i la indústria. La seva naturalesa de Corporacions de Dret Públic i el fet d’integrar en el seu electorat a totes les empreses de les seves demarcació reforcen el caràcter representatiu dels interessos generals de les empreses. Les empreses són ADSCRITES a les Cambres, no associades.

Les Cambres gestionen recursos públic amb criteris empresarials. També realitzen funcions público-administratives, tot això sotmès a un control públic de la seva despesa.

Les Cambres tenen l’obligació de destinar dues terceres parts dels ingressos provinents de les quotes de l’Impost sobre Societats a accions de promoció de la internacionalització i la tercera part restant a accions de promoció de la formació.

La Llei de Cambres de 1993 contempla l’obligatorietat de les Administracions Públiques a consultar a les Cambres a l’hora d’elaborar disposicions normatives que afectin els interessos empresarials.

Per la seva part, les organitzacions empresarials són associacions, amb naturalesa jurídica de dret privat, que representen i defensen els interessos de les empreses voluntàriament associades, tal com es recull en l’article 7è de la Constitució Espanyola.

Per tant, la finalitat de les Cambres i de les organitzacions empresarials són diferents, si bé poden ser complementàries.

Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Les Cambres de Comerç
Cambra de Comerç de Terrassa Les Cambres avui
Cambra de Comerç de Terrassa Història de les Cambres
Cambra de Comerç de Terrassa Trets diferenciadors de les Cambres
Cambra de Comerç de Terrassa Òrgans camerals d'àmbit superior
Cambra de Comerç de Terrassa Normativa cameral