Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
ÒRGANS DE GOVERN
Ple
Comitè Executiu
Comissions
El Ple és el màxim òrgan de govern de la Cambra i està format per 39 membres que representen els diferents sectors de l’activitat econòmica de la demarcació de Terrassa, distribuïts d’acord a la importància econòmica de cada un d’aquests sectors. El Ple és l’òrgan màxim de govern i de representació i, com a tal, adopta els acords principals per a la vida de la Cambra i fixa les grans línies de l’acció corporativa.

El Comitè Executiu de la Cambra actua com a òrgan de govern permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra i es responsabilitza de la direcció institucional de l’entitat. Està format pel President, tres Vicepresidents, el Tresorer i set Vocals, elegits tots ells entre els membres del Ple.

L'organització de la Cambra contempla la formació de Comissions consultives formades per empresaris i persones vinculades al món econòmic i empresarial que tenen com a finalitat promoure estudis i projectes de defensa dels interessos dels empresaris, fer aportacions que afavoreixin i fomentin el desenvolupament estratègic de la demarcació i ajudar a la Cambra a posicionar-se en aquells temes de representació i actualitat empresarial. Actualment, hi ha formades les Comissions de Comerç i Turisme, Economia i Finançament, Infraestructures i Mobilitat, Internacionalització Empresarial i Nova Indústria i Sostenibilitat.

Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Òrgans de govern
Cambra de Comerç de Terrassa Presentació
Cambra de Comerç de Terrassa Ple
Cambra de Comerç de Terrassa Comitè Executiu
Cambra de Comerç de Terrassa Comissions consultives