Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
CERTIFICATS DIGITALS
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa disposa del servei de Certificats digitals a través de l’entitat certificadora Camerfirma.

Un certificat digital conté totes les dades identificatives de l’empresa, del titular de la mateixa o autònom o representant i s’utilitza per identificar a l’empresa o empresari davant de diferents organismes, ja sigui per la realització de gestions telemàtiques o en la signatura de documents, factures o contractes. Estableix un intercanvi d’informació totalment confidencial i sense accés al contingut per part de terceres persones.

A través de la plataforma digital de Camerfirma la Cambra li gestiona entre d’altres:

 • Certificats de pertinença a empresa: aquest tipus de certificat permet que el titular s’identifiqui com un treballador que pertany a l’empresa.

 • Certificats de persona jurídica: aquest tipus de certificat permet que el titular actuï en nom de l’empresa a la que pertany.

 • Certificats de representant: aquest tipus de certificat identifica a una entitat amb personalitat jurídica.

 • Certificat per a facturació electrònica: pot ser utilitzat per la persona que porta la facturació electrònica en nom de l’empresa.

 • Certificat de xifrat: aquest certificat permet l’ús segur dels processos de xifrat d’informació.
Aquests tipus de certificats es poden obtenir en suport software o hardware.

Part dels tràmits que es poden resoldre telemàticament a través de la signatura digital són:

 • Presentacions i declaracions d’impostos davant de l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria.
 • Sol·licitud i presentació dels documents davant la Seguretat Social.

 • Tràmits telemàtics de la Generalitat de Catalunya com:

  • Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI).
  • Registre d’Empreses Acreditades (REA).
Per venir a tramitar el certificat digital a les nostres oficines ens han de concertar visita prèvia trucant al telèfon 93 7339833 i demanar per la Unitat d’Informació d’Empreses i Tramitacions o bé enviant un e-mail al departament: tramitacions@cambraterrassa.es
Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Certificats Digitals