Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
CERTIFICATS I LEGALITZACIONS
Dins de les facultats que dóna la Llei a les Cambres de Comerç està la funció d’emetre certificats i realitzar legalitzacions de documents donant fe pública de la seva validesa.
Entre les certificacions i les legalitzacions que la Cambra pot realitzar les més usuals són:
  • Certificats de moralitat mercantil: Aquests certificats són necessaris per obtenir els títols i/o poder actuar com agent d’assegurances o corredoria d’assegurances.
  • Certificats varis (Lliure venda, d’activitat, etc.): Aquests certificats acrediten aspectes concrets que requereixen de les autoritats duaneres de tercers països. Aquests documents poden certificar que el nostre producte és de lliure venda a Espanya, que l’empresa exportadora està legalment constituïda, etc.
  • Compulsa de documents relacionats amb l’àmbit empresarial. La compulsa de documents permet acreditar que la còpia d’un document correspon fidelment amb l’original.
  • Certificats d’Origen. Aquests documents acrediten quan es realitza una exportació el país d’origen d’una mercaderia davant les autoritats duaneres de tercers països.
  • Legalització de documents per a l’exportació. Les autoritats duaneres alguns països quan es realitza una exportació sol·liciten que els documents que els ha d’aportar l’empresa exportadora per poder autoritzar la retirada de les mercaderies de la duana estiguin legalitzats per la Cambra de Comerç del país exportador. Aquests documents poder ser cartes, factures, packing list, cartes d’embarcament, etc.
  • Quaderns ATA. Són uns documents que ens permeten realitzar exportacions temporals amb aquells països que han signat el conveni internacional que empara l’ús dels Quaderns ATA .
    L’avantatge que tenen és que el tràmit és molt senzill i es realitza a la Cambra de Comerç del país exportador.
   Informació d'Empreses E-mail: tramitacions@cambraterrassa.org
Tel. 93 733 98 33
Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa